Обучение на медицински специалисти

/ април 13, 2023/ Новини/ 0 comments

След проведената информационна среща на 01.02.2023 година с медицинските специалисти на училищно образование – гр. Русе, на 10- ти и 12- ти април се проведе тренинг – обучение по Националната стратегия 2020 – 2024 година за борба с употрбата и злоупотребата с ПАВ в частта от стратегическа задача “Обучение на професионалисти, работещи с деца”. В тренинга се включиха

общо 32 медицински специалисти от основните и средни училища на територията на община Русе. Разгледа се основната концепция за представяне на темата за ПАВ според изискванията на МЗ, МОН и НЦОЗА. Специалистите имаха възможност да се запознаят с интерактивния подход за работа с деца чрез използване на методите: казуси, ролеви игри, мозъчна атака, дискусия и други. Те са включиха много активно и придобиха още повече увереност в своите умения. Остарялото показване на ПАВ и говорене за последиците и вредите от употреба, което до сега е било вид примоция, ясно бе заместено с теми като как да работим с децата, така че те да могат да отстояват груповия натиск, да умеят да казват “не”, да изграждат реални самооценки, да развиват своята емоционална интелигентност.

Share this Post

Leave a Comment