ОбСНВ Добрич и ПИЦ Русе споделят успехи и опит за превенция на психоактивните вещества

/ септември 16, 2023/ Новини/ 0 comments

Впечатлени от добрата работа на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-информоционния център /ПИЦ/ – Русе, ръководството на ОбСНВ – Добрич прояви желание техни представители, заедно с представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви /МКБПМН/ да гостуват в нашия град следвайки Плана по Национална стратегия за борба с наркотиците „Обмен на опит и добри практики, постигнатото до момента, запознаване с новостите в областта на превантивните дейности“.

На 11.09.2023 г. екипът на ПИЦ – Русе имаше удоволствието да посрещне своите колеги от град Добрич. По време на срещата експертите от гр. Русе представиха своите две новоразработени превантивни програми за осъществяване на превенция на употребата на наркотични вещества. От своя страна експертите от ПИЦ – Добрич бяха много полезни за своите колеги предавайки им своя дългогодишен опит в работата си по превенция на психоактивните вещества сред младите хора.

Срещата бе изключително полезна, като бяха обсъдени различни аспекти на превенцията. Един от основните акценти бе опитът в училищата, където се провеждат Националните превантивни програми. Участниците разгледаха успешни практики от региона и споделиха идеи за по-ефективно въвеждане на програми в учебните заведения. Спортът беше отбелязан като една от ключовите дейности, които могат да запълнят ползотворно свободното време на децата и да ги отдалечат от вредните вещества.

Работната среща приключи и с обмен на опит и добри практики между д-р Баева – заместник кмет „Хуманитарни дейности“ и председател на ОбСНВ – Добрич и г-н Енчо Енчев заместник кмет „Хуманитарни дейности“ Община Русе. Надяваме се доброто сътрудничество между двата областни града да продължи със същия успех в името на превенцията на психоактивни вещества.

Share this Post

Leave a Comment