“Млади предприемачи срещу дрогата”

/ ноември 14, 2022/ Новини

На 11.11.2022 г., по покана на Русенския университет “Ангел Кънчев”, факултет “Бизнес и мениджмънт”, Председателят на ОбСНВ – Русе г-жа Радостина Пейкова и старши експертите от ПИЦ – Русе Деяна Ангелова и Теодор Цветков, участваха в състава на журито, оценяващо презентациите на 15-те отбора в състезанието “Млади предприемачи срещу дрогата”, организирано от “бизнес факултета”. При проведено по-рано този месец тренинг обучение от страна на екипа на ПИЦ – Русе на студентите от специалностите “Социални дейности” и “Бизнес и мениджмънт”, младите хора умело “менторстваха” на своите по-малки съмишленици – ученици от 11 и 12 клас от средните училища на град Русе, Бяла, Разград и други градове. В резултат на това, отборите, състоящи се от 5 и повече младежи представиха своите бизнес идеи, които възхитиха оценяващите със своята иновативност, креативност и социална приложимост.

Благодарим на ръководството на Русенския университет за предоставената възможност да дадем гласност на един изключително сериозен проблем, каквато е употребата на психоактивни вещества и оставаме на разположение за следващи съвместни дейности и проекти в областта на превенцията на употребата и злоупотребата!

Share this Post