Кръгла маса на тема „Да рестартираме заедно“

/ юни 30, 2021/ Новини

На 23 юни , 2021 г. в Община Русе – зала Култура се състоя Кръгла маса на тема  „Да рестартираме заедно“.  В рамките на мероприятието се представи дейността на Превантивно-информационен център /ПИЦ/ към Общински съвет за наркотични вещества – Русе, който стартира с  напълно обновен екип.

На събитието присъстваха представители от Областна Дирекция на МВР,  Регионална дирекция „Гранична полиция“, Местна комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,  Община Русе, Адвокатска колегия – Русе, Дирекция „Социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето“, Център за психично здраве,  РС за „Изпълнение на наказанията“, БЧК – Русе, Общински младежки дом.

Беше представена презентация, чрез която гостите се запознаха с новите приоритети, цели и предстоящи дейности  на обновения екип на ПИЦ – Русе.  Проведе се  дискусия и участниците споделиха своя опит, обсъдиха се съвременните тенденции в превенцията на употреба на наркотични вещества, потърсиха се допирни точки за съвместни действия. На срещата беше представен и напълно обновеният сайт на ПИЦ – Русе, чрез който центърът ще може да достига и обхваща максимално широк кръг от потребители.    

Share this Post