Код “Живот”

/ юни 20, 2024/ Новини/ 0 comments

Това е мисията да спасяваш животи!

Приключихме мисия, която беше свързана с промяната на кода на живота. Тези 5 курса бяха осъществени с помощта на г-жа Христина Иванова, която ни срещна с това величие наречено ” живот”.

Темата за опазване на човешкото здраве е подценявана, защото е сложна за разбиране, но това не означава, че трябва да спрем да опитваме да съхраним себе си и живота на другите.

Пети “в” клас показа отново своя търпелив характер и благоразумие в целия обучителен процес.

Ще завърша с думите “Когато имаш един начертан път, една визия и начертаеш пътя как да постигнеш тази визия, нещата се случват много по-структурирано!

Благодаря на всички участници, които спомогнаха този проект да стане реалност в нашето училище!

Share this Post

Leave a Comment