Информационно-мотивационна среща

/ юли 8, 2021/ Новини

На 07.07.2021г. екипът на ПИЦ Русе проведе информационно-мотивационна среща с училищни специалисти, работещи на територията на град Русе ( СУЕЕ „Св. К.-Кирил Философ“; ОУ „Иван Вазов“; ПГО „Недка Иван Лазарова“; ЦПЛР – Общежитие за средношколци; Духовно училище). Бяха представени двете Национални програми за превенция употребата на наркотици – съответно за възрастова група 5 – 7 клас „Кодово име живот“ и за 8 – 11 клас „От връстници за връстници“. Специалистите бяха запознати с Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024 г.) и с целите и дейностите на програмите. Участниците бяха много активни и търсещи отговори на важни въпроси, свързани с употребата на психоактивни вещества – причини, признаци, последици и т.н.  Обсъдиха се и въпроси, свързани с информиране и привличане на родителите в предстоящата дейност.  Успяха да се организират и сработят, да споделят своя опит и предложения. Разбраха, че не са сами и имат нашата подкрепа в борбата срещу употребата на ПАВ.

Share this Post