Информационно-мотивационна среща

/ декември 5, 2022/ Новини/ 0 comments

На 25.11.2022 г. осми Б клас от Средното училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил философ“ – Русе посети офиса на Превантивно-информационния център. Визитата бе проведена по инициатива на учениците и техния класен ръководител, които проявиха интерес към дейността на центъра и Националната програма „От връстници за връстници“. В „изнесения“ учебен час на класа, 21 младежи задаваха въпроси на експертите за етапите на зависимост и начините за употреба и разпространение на психоактивни вещества.

Средното училище за изучаване на европейски езици в Русе е сред първите в Русе, което сътрудничи на екипа на ПИЦ и работи по Националната програма, за което изказваме искрените си благодарности!

Share this Post

Leave a Comment