Информационно-мотивационна среща

/ ноември 4, 2022/ Новини

На 04.11.2022 г. девети А клас от Средното училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил философ“ – Русе посети офиса на Превантивно-информационния център. Визитата бе проведена по инициатива на учениците, които проявиха интерес към дейността на центъра и Националната програма „От връстници за връстници“. В „изнесения“ учебен час на класа, 21 младежи задаваха въпроси на експертите за видовете превантивни програми, етапите на зависимост и начините за употреба и разпространение на психоактивни вещества. Екипът от своя страна се възползва от възможността и успя да мотивира голяма част от присъстващите да се включат като доброволци в Националната програма, за което предстои тяхното обучение. Припомняме, че Средното училище за изучаване на европейски езици в Русе е сред първите в Русе, което сътрудничи на екипа на ПИЦ и работи по Националната програма, за което изказваме искрените си благодарности. Благодарим и на младежите от 9 А клас за проявения интерес и ги очакваме съвсем скоро отново при нас!

Share this Post