Информационно-мотивационна среща

/ юни 17, 2022/ Новини

Двадесет и двама участници се включиха на 16.06.2022 г. в организираната информационна среща от екипа на Превантивно-информационния център – град Русе, която се проведе в зала “Култура” на община Русе. Работната среща е осъществена във връзка с изпълнение на Плана на Национална стратегия за борба с наркотиците /НСБН/ 2020-2024, стратегическа задача т. 1.2.7. „Обучение на психолози, педагогически съветници, представители на МКБППНМ, ДПС, служители на ОСИН, МВР и други специалисти на местно ниво“. В нея участваха специалисти от ОД МВР – Русе – инспектори детска педагогическа стая на територията на цялата област Русе, инспектори РЗИ, председател и обществени възпитатели от МКБППМН – град Русе, инспектори РСИН – град Русе.

Председателят, секретарят на ОбСНВ – Русе и експерти от ПИЦ – Русе, презентираха пред специалистите част от Националната стратегия за борба с наркотиците, извършените дейности от центъра от неговото рестартиране през 2021 г. до момента, както и извършената работа по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище в частта й “От връстници за връстници” – 8-11 клас.

Във втората част на срещата се дискутираха теми, които да обединят институциите в общата им цел срещу борба с употребата на наркотични вещества. Бяха изразени различни мнения и интересни идеи за бъдещи съвместни дейности, които да започнат да се осъществяват в най-кратък период от време.

32

Достигнати хора

2

Ангажирания

Подсилване на публикация

Share this Post