ХVI-та Национална конференция

/ юни 17, 2022/ Новини

Председателят, секретарят на ОбСНВ – Русе и екипът на ПИЦ – Русе взеха участие в 16-та Националната конференция по проблемите на употребата и злоупотребата на психоактивни вещества, която се проведе в град Шумен от 08.06.2022 г. до 10.06.2022 г. В срещата участваха представители на всички 27 общински съвети и превантивни центрове от страната. По време на събитието, участниците имаха възможност да се запознаят с обобщените доклади за работата по изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците за изминалата 2021 г., да дискутират по различни проблеми, касаещи търсенето, предлагането и употребата на психоактивни вещества, отчитане на ефективността на Националните програми за превенция на употребата на наркотични вещества в училище и мн. други.

Share this Post