Информационно-мотивационна среща

/ март 30, 2022/ Новини

В понеделник, 28.03.2022 г., експертите от Превантивно-информационния център в град Русе се срещнаха с учениците на четирите девети и осми „в“ класове на Английската езикова гимназия в град Русе. Целта на проведените срещи беше да се привлекат част от тийнейджърите на езиковата гимназия за участие в дейностите на ПИЦ и в частност те да бъдат мотивирани да станат доброволци по Националната програма за превенция на психоактивните вещества в училище. Разделени на два екипа, за да може паралелно да бъдат обхванати по-голям брой ученици – 114 общо от петте паралелки, експертите на Превантивния център успяха в рамките на един учебен час, в този на Часа на класа, да представят основните дейности на центъра и да отговорят на въпросите на подрастващите. Екипът от специалисти презентира Националната стратегия 2020-2024 год., както и Националната програма, в частта й „От връстници за връстници“, като изтъкна предимствата на доброволчеството и значимостта на каузата, която касае цялото ни съвременно общество. След последвалите въпроси от страна на младежите, на които експертите отговориха изчерпателно, екипът ни очаква с нетърпение новата група от доброволци, които предстои да бъдат обучени, за да предават своите придобити знания опит на своите връстници в поредното средно училище – партньор на ПИЦ – Русе – Английската езикова гимназия.

Share this Post