Информационно-дискусионна среща

/ март 24, 2022/ Новини

През седмицата, в часа на класа, експертите на Превантивно-информационния център в град Русе се срещнаха с 26 деветокласника от общо трите паралелки на едно от-най-големите русенски училища СУ „Васил Левски“. Срещата бе осъществена със съдействието на заместник-директора г-жа Рени Стоянова и педагогическия съветник г-жа Анелия Йорданова. Целта й бе да се представи дейността на ПИЦ, Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище и да бъдат мотивирани присъстващите да се включат като доброволци в нея. Аудиторията бе впечатлена от представените дейности, извършени от специалистите на центъра, имащи за основна цел изграждане на нагласи у подрастващите за здравословен начин на живот, ангажирайки ги с подходящи занимания. Част от децата бяха мотивирани още след края на срещата да се включат като доброволци по програмата, а друга част поискаха да се посъветват с родителите си, за което екипа на ПИЦ – Русе ги насърчи и приветства. Предстои поредното обучение на доброволци от 9 клас от СУ „Васил Левски“. Младежи, приветстваме ви за направения избор и ще ви очакваме с нетърпение след пролетната ваканция!

Share this Post