Информационни срещи

/ октомври 15, 2021/ Новини

На 12.10.2021 г. и 14.10.2021 г. в Превантивно-информационния център се проведоха информационно-мотивационни срещи с общо 25 педагогически специалисти от 7 средни училища на територията на град Русе. С това приключва първия етап от въвеждането на Националната програма „От връстници за връстници“ за възраст 8-11 клас, като следва да се отбележи факта, че с тези две последователни срещи са обхванати всички средни училища на територията на град Русе по първия етап от Националната програма. Следващият етап е набирането на доброволци по програмата от училищата, които след проведено обучение да обучават своите връстници.

На изминалите две срещи педагогическите специалисти имаха възможност да изразят своите притеснения, но и очаквания от предстоящите етапи на Националната програма, да дискутират и дебатират помежду си по теми, които ги вълнуват. Разразилите се полемики доведоха до конструктивни решения, които да се изпълнят в единно взаимодействие с експертите на Превантивния център.

Share this Post