Заседание

/ октомври 13, 2021/ Новини

На 07.10.2021г. се проведе трето редовно заседание на ОбСНВ, на което беше приет тримесечния отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ – Русе в периода 01.07 – 30.09. 2021г. Представиха се организираните събития във връзка с 10 октомври Световен ден за психичното здраве, а  Д-р Иванов – началник Отделение по зависимости в ЦПЗ – Русе запозна членовете на съвета с  проблеми, свързани с разпространението на наркотични вещества – тенденции, употреба и честота и „Наръчник за родители“.

Share this Post