Заседание на ОСНВ – 14.01.22

/ януари 18, 2022/ Новини

Екипът на Превантивно-информационния център към Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/- Русе е провел през 2021 г. информационно-мотивационни срещи с 86 педагогически специалисти от 25 средни училища на територията на община Русе.

Това стана ясно от доклада на председателя на ОбСНВ Радостина Пейкова на първото за 2022 г. заседание, което се проведе в сградата на ПИЦ. Паралелно с това са проведени и информационни срещи с ученици, като целта е те да бъдат мотивирани да партнират на експертите при въвеждането на Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училище и по-конкретно част 2 „От връстници за връстници“. Осъществени са и срещи с ученици от средните училища на територията на Русе, като са обхванати 112 младежи.

„Ръководството на Община Русе счита, че работата на ОбСНВ и ПИЦ – Русе по превенцията на употребата на наркотици сред подрастващите и младежите в града е от изключителна важност и те ще продължат да имат пълната подкрепа на местната администрация“, подчерта зам.-кметът Енчо Енчев, който също присъства на заседанието.

За повече информация посетете сайта на Община Русе – https://obshtinaruse.bg/blizo-90-pedagozi-ot-25-sredni-uchilishta-sa-preminali-obuchenie-po-preventsia-na-upotrebata-na-narkotichni-veshtestva

Share this Post