Експерти от Превантивно-информационен център – Русе консултираха седем майки настанени в „Социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица“

/ август 14, 2023/ Новини/ 0 comments

На 07.08.23 г. експерти от Превантивно-информационен център – Русе консултираха седем майки настанени в „Социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица“ на тема „Превенция на употребата на психоактивни вещества и справяне с проблемното поведение при деца“. Поради изявено желание на родителите се проведе сесия на тема „Превенция на психоактивните вещества, справяне с гнева и конфликта“ с осем деца на възраст 12-14 г. Целта на сесията бе децата да придобият умения за решаване на конфликти; да осъзнаят полезността на общоприетите правила, желанието за работа заедно, сътрудничеството, изслушването и уважението.

Share this Post

Leave a Comment