Експертите на ПИЦ проведоха обучение на педагозите от ОУ ‘Отец Паисий’ в борбата с употребата на психоактивни вещества

/ декември 22, 2023/ Новини/ 0 comments

На 20.12.23 г. по покана на ръководството на ОУ “Отец Паисий”, едно от най-активните русенски училища, с които Превантивно-информационният център – Русе работи в името на превенцията на употребата на психоактивни вещества сред младите хора, експертите на ПИЦ проведоха обучение на седемдесет педагози от училището. Темата, която се дискутира бе „Видове психоактивни вещества. Признаци при употреба“. За пореден път педагозите показаха загриженост за учениците си и техните семейства. Задаваха въпроси към водещите, чиито отговори биха ги подготвили да оказват подкрепа на децата и родителите им при необходимост.

Share this Post

Leave a Comment