Две проведени сесии в гимназията по туризъм – град Русе

/ май 23, 2023/ Новини/ 0 comments

На 16.05.2023 г. , в два от деветите класа от Гимназията по туризъм – град Русе, успяхме да привлечем вниманието на общо 43 младежи върху темата за превенция на употребата на психоактивни вещества. Основните изводи, до които взаимно стигнахме, бяха че е необходимо да се намали търсенето, за да се намали съответно и предлагането. Това може да се случи, когато младите хора са информирани, когато имат нагласи за здравословен начин на живот, цели, които да следват и отговорности, които да спазват. Това наблюдавахме вчера като специалисти сред активните ученици и искрено са надяваме, с наша подкрепа, да бъдем единни в борбата с употребата на упойващи вещества.

Share this Post

Leave a Comment