В Община Русе се проведе първата за 2023 г. Комисия за детето

/ март 14, 2023/ Новини/ 0 comments

В Община Русе се проведе първата за 2023 г. Комисия за детето, в която участници традиционно са представители на РУО, МВР, РЗИ, ДАЗД, ДСП, МКБППМН и неправителствения сектор, работещи в интерес и по проблемите на децата. За първа година ПИЦ бе поканен на срещата, която бе открита от председателя на комисията – заместник-кметът на Община Русе, г-н Енчо Енчев. На вниманието на комисията екипа на ПИЦ – Русе представи дейността си по двете Национални програми „Кодово име живот“ 5-7 клас и „От връстници за връстници“ 8-11 клас. Младши експерт Теодора Петева презентира работата на екипа сред учениците в гимназиален и прогимназиален етап на обучение с конкретни примери и нагледен материал. Разясни на участниците, че използваният интерактивен метод на работа под формата на определени казуси, ролеви игри и дискусии, много повече завладява младата аудитория от познатите ни до скоро, беседи или лекции по темата за ПАВ. От значение за подрастващите е именно начина на презентиране на тематиката като за целта се избягва директното информиране за видовете наркотични вещества и тяхното въздействие, както и разкази или преживелищни истории, свързани с употреба. Последното се смята за промоция, а не превенция на употребата. Експертите на ПИЦ отчетоха пред Комисията дейността си за изминалата и настоящата учебна година като споделиха че взаимодействието с учениците е най-доброто средство за превенция и борба с психоактивните вещества. Различните представители от Комисията за детето заявиха своята подкрепа за съдействие при работа с учителите и родителите по двете национални програми и пожелаха успех на екипа на ПИЦ Русе.

Share this Post

Leave a Comment