Връстници обучават връстници – СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ май 13, 2022/ Новини

На 13.05.2022г. двама доброволци от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ представиха поредния модул от Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“. Темата, която представиха пред общо 21 ученици от 9 „а“ клас бе „Алтернативи“. Преминалите обучение по програмата от експертите на ПИЦ – Русе доброволци разделиха класа на четири групи, като всяка една от тях имаше за задача да обсъди, напише или нарисува най-необичайния, интересен и удовлетворителен начин за прекарване на свободното време. След проведената задача всеки един от говорителите на групите излезе и представи пред аудиторията най-разнообразни и креативни предложения за оползотворяване на времето си.

Share this Post