Връстници обучават връстници – СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ април 16, 2022/ Новини

Продължава планираното от екипа на Превантивния център – Русе поетапно реализиране на Националната програма за превенция на психоактивните вещества в училище. На 15.04.2022 г., в 9 „А“ клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, двама доброволци представиха поредните модули от програмата „От връстници за връстници“ на своите 25 съученици. Те бяха на тема „Употреба на ПАВ. Критичност към употребата – част 1 и част 2“, което даде възможност на участниците след представянето на филм с насочващ сюжет, да изразят своята лична позиция по разглежданата тематика. Сред разпалени дискусии и дебати между трите групи, експлоатираната тема в крайните си изводи бе с променен ракурс, а именно – класа се обедини около мнението, че е необходимо да се създават фактори, поддържащи високи нивата на критичност у младите хора, които най-много подражават и най-активно търсят леката и забавна страна на живота. Естествено, до „крайния продукт“ се стигна не без подкрепата на умелите водещи и техните наставници/експерти и определено е крачка напред в промяната на мислите и нагласите у подрастващите за това колко е „модерно“ да се употребяват т.н. „разрешени и неразрешени“ психоактивни субстанции.

Share this Post