Връстници обучават връстници – СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ април 1, 2022/ Новини

В четвъртък, на 31.03.2022г., доброволците от СУПНЕ “Фридрих Шилер” – град Русе успешно реализираха първия от петте предвидени за учебната година модули по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище на своите връстници от 10 “Б” клас. Темата, която девойките представиха на своите връстници беше „Реална самооценка и Аз-концепция. Представата за себе си“. Младежите бяха умело провокирани от обучените момичета да изразят себе си чрез автопортрет, който всеки един от тях имаше възможността да представи пред аудиторията. Това е третата паралелка десети клас от СУПНЕ, в който амбициозните доброволци на Превантивния център, с подкрепата на експертите, стартираха занятията “От връстници за връстници“.

Share this Post