Връстници обучават връстници – СУПНЕ “Фридрих Шилер”

/ март 28, 2022/ Новини

На 25.03.2022г. доброволците от 10 „б“, Вихра и Ванеса, от Средното училище с преподаване на немски език “Фридрих Шилер” в град Русе,  реализираха втората от петте предвидени срещи за учебната година по Националната програма „От връстници за връстници“. Темата, която девойките представиха пред своите общо 21 съученици бе „Емоционалният живот на човека“. Младежите бяха разделени по двойки, като имаха възможността да споделят преживяна лична история, която е породила силни емоции в тях. С подкрепата на експертите от Превантивно – информационния център, преминалите вече обучение момичета  умело успяха да провокират десетокласниците да се включат в оживена и оспорвана дискусия задавайки им въпроса „Какво мислите за твърдението, че повечето хора не изслушват събеседника си, а просто чакат своя ред да говорят“? В края на проведеното занятие, при направената обратна връзка, доброволци и експерти отчитат факта, че дискутираните теми будят интереса на участниците и те очакват всяка следваща среща с по-голямо нетърпение. Вихра и Ванеса, от своя страна придобиват резонно все по-голямо самочувствие, което ги мотивира да стартират занятията от Националната програма и пред връстниците си от съседния 10 „а“ клас.

Share this Post