Връстници обучават връстници – ПГИУ “Елиас Канети”

/ ноември 25, 2022/ Новини

Ииии с „пълна пара” продължават дейностите по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда “От връстници за връстници” 8-11клас. На 22 ноември експертите от Превантивно-информационния център имаха удоволствието да присъстват в 10 „в” клас на ПГИУ „Елиас Канети”, където обучените доброволци представиха темата „Реална самооценка и Аз-концепция. Представата за себе си“.

Share this Post