Връстници обучават връстници – ПГИУ “Елиас Канети”

/ юни 13, 2022/ Новини

През изминалата седмица младежите от Професионална гимназия по икономика и управление “Елиас Канети” в град Русе реализираха втора и трета среща от петте предвидени за учебната година по Националната програма „От връстници за връстници“. Представените теми в 9 “в” клас бяха „Употреба на ПАВ. Критичност към употребата – част 1 и част 2“. Обучените от експертите на Превантивно-информационния център доброволци умело провокираха участниците да се включат активно в дискутираната тема. Деветокласниците бяха впечатлени от презентирания филм, за който споделиха своето мнение, опит и лична позиция. Целта на поредните срещи е да се информират подрастващите за въздействието на психоактивните вещества върху младия организъм, както и да бъдат мотивирани за утвърждаване на здравословен начин на живот.

Share this Post