Връстници обучават връстници – МГ “Баба Тонка”

/ май 11, 2022/ Новини

Днес, 11.05.2022г., трима доброволци от Математическа гимназия „Баба Тонка“ реализираха в 9 „г“ клас петия модул от Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества „От връстници за връстници“. Темата на последната среща за тази учебна година бе „Приятелство. Да помогнеш на приятел.“. Водещите разделиха класа на няколко групи, което даде възможност на младежите да изразят своето мнение по предварително зададени им твърдения за приятелството. Всяка една от групите аргументира пред аудиторията своята позиция по актуалната тематика. Целта на задачата бе да се стимулират и подобрят уменията за изразяване на позиция и аргументиране на мнение, с което учениците се справиха много добре. Благодарим на всички за активното участие във всяка една среща, за креативността и положените усилия от доброволците!

Share this Post