Връстници обучават връстници – МГ “Баба Тонка”

/ май 4, 2022/ Новини

Насочване към алтернативи, насърчаване на екипността и ефективното общуване – това бе целта на днешната /04.05.22г./ среща в 9 „г“ клас в Математическа гимназия „Баба Тонка“. Четири момичета, преминали обучение по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества, осъществиха четвъртия от петте предвидени модула за тази учебна година. Доброволците имаха за задача да разделят класа на няколко групи и всеки от малката група да разкаже най-необичайния, интересен и удовлетворителен начин, по който се е случвало да прекара свободното си време. След обсъждането, всяка група представи пред своите 22 съученици разнообразни предложения за креативни дейности и забавления на открито, като едната група разигра кратка сценка и повдигна духа на всички присъстващи.

Share this Post