Връстници обучават връстници – МГ “Баба Тонка”

/ март 24, 2022/ Новини

На 23.03.2022 г. амбициозните доброволци от Математическата гимназия „Баба Тонка“ в град Русе реализираха втора и трета среща от петте предвидени за учебната година по Националната програма „От връстници за връстници“. Представените теми бяха „Употреба на ПАВ. Критичност към употребата – част 1 и част 2“, като участниците от 9 клас бяха 22. Обучените от експертите на Превантивно-информационния център младежи с подкрепата на експерти от центъра, оказващи им методическа подкрепа, умело провокираха участниците да се включат активно в дискутираната тема. Деветокласниците бяха впечатлени от презентирания филм, върху които активно споделиха своето мнение, опит и лична позиция. Целта на поредните срещи е да се информират подрастващите за въздействието на психоактивните вещества върху младия организъм, както и да бъдат мотивирани за утвърждаване на здравословен начин на живот. Екипът на ПИЦ – Русе благодари на своите доброволци и техните съученици за активното участие, като се надява получените знания и опит да бъдат споделяни и с други техни връстници.

Share this Post