Влияние на средата

/ май 12, 2023/ Новини/ 0 comments

На 03.05.23 г. учениците от VA клас на ОУ“ Братя Миладинови“ бяха посетени от представител на Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества. Темата на посещението бе „Влияние на средата“.

В класната стая на петокласниците се проведе беседа изнесена в разчупена/нестандартна обстановка. Чрез разнообразни интерактивни дейности и решаване на казус, учениците научиха за различните наркотични вещества, тяхното влияние и как да се предпазят. Също така се запознаха и с термина „превенция“, припомниха си какво е толерантност, как да работят в екип и как да бъдат по-добри със себе си и другите.

Share this Post

Leave a Comment